Dodany kalkulator wartości samedi®

Prosimy wybrać rodzaj instytucji oraz wskazać rozmiar i liczbę pacjentów/zabiegów miesięcznie. Kalkulator wartości dodanej samedi® policzy potencjalną wartość dodaną w ujęciu rocznym, na podstawie naszych doświadczeń.

Korzyści dla klienta wyrażone w EUR wyliczone przy użyciu technologii samedi®

Przypadki

*Wartość dodana jest obliczona na podstawie założeń i doświadczeń samedi® GmbH i może się różnić w konkretnych przypadkach. Kalkulacja indywidualnych kosztów i przychodów może być wyjaśniona szczegółowo przez przedstawiciela samedi®. Obliczenia nie mogą być podstawą roszczeń prawnych wobec samedi® GmbH.

Możliwości internetowej technologii samedi®:

  • Optymalizacja procesów leczenia w oparciu o narzędzie samedi® do planowania wykorzystania zasobów
  • Sieć lekarzy kierujących w sektorze medycznym (lekarze, kliniki, płatnicy) wraz z procedurami, wizytami i dokumentacją
  • Obsługa pacjentów, marketing, konta internetowe, przypomnienia SMS, szyfrowane maile, aplikacja mobilna

Z jednoczesną kontrolą kosztów:

  • Bez dodatkowych kosztów obsługi IT
  • Bez instalacji oprogramowania
  • Bez dodatkowego sprzętu (serwerów, VPN, etc.)
  • Bet dodatkowych kosztów utrzymania, opieki, hostingu, certyfikatów
  • Średnia oszczędność 33% kosztów w porównaniu do oprogramowania instalowanego innych producentów (źródło: Handelsblatt, 2 marca 2010)

Wypróbuj samedi® za darmo przez 30 dni

Bez ściągania, bez instalacji.